مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

ثبت ايده

فرم ثبت ايده
نام (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
نام خانوادگي (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
تلفن ثابت (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
تلفن همراه (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
ايميل (*)
ايميل نامعتبر است
موضوع ايده (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
توضيحات (*)
وارد نمودن مقدار الزاميست
كد امنيتي (*)كد امنيتي   تازه سازي
ناصحيح است
ارسال