مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

نكات رهايي از اعتياد

● هیجانی

                  ◦ پایش خلق و خو

◦ کاهش اضطراب و افسردگی

  • کاهش احساس شرم و گناه
  • کنترل خشم
  • فرونشاندن حس «تهی بودن»

 

جسمی و سبک زندگی

  • ورزش
  • رژیم غذایی سالم
  • استراحت و خواب کافی
  • مصرف دارو (در صورت نیاز)
  • یادگیری مدیریت زمان
  • درگیر شدن در فعالیت‌های لذت‌بخش
  • دستیابی به تعادل در زندگی
  • پذیرش اختلال و نیاز به کمک
  • ایجاد انگیزه برای تغییر
  • تغییر باورها و افکار ناسالم
  • تغییر الگوهای مخرب رفتاری

 

رشد شخصی

  • توسل به معنویات
  • مدیتیشن
  • تهیه  برنامه‌های جلوگیری از بازگشت هر دو اختلال
  • استفاده از «ابزارهای بهبودی» به طور مداوم

 

خانوادگی و اجتماعی

  • شناسایی تأثیرات اختلال بر خانواده و ارتباطات شخصی
  • درگیر کردن خانواده در روش درمان
  • حل مشکلات خانوادگی یا زناشوئی
  • توجه به ویژه به افراد، مکان‌ها و رویدادهای پرخطر
  • مشارکت در برنامه‌هایی که در آن‌ها مواد الکلی مصرف نمی‌شود
  • پرداختن به مشکلات ارتباطی
  • مقاوت در مقابل فشارهای اجتماعی در مورد نوشیدن الکل یا مصرف مواد
  • حل مشکلات کاری، تحصیلی،مالی و قانونی
  • یادگیری مواجهه با تعارضات بین فردی به جای دوری از آن‌ها
  • یادگیری در خواست کمک و حمایت از دیگران
  • مشارکت در گروه‌های حمایتی برای اعتیاد، افسردگی یا هر دو