مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

هدف از درمان اعتیاد

_رسیدن به شیوه زندگی بدون مواد

_کمک به افزایش عملکرد فرد در جنبه های مختلف زندگی

_جلوگیری از پیدایش مجدد اعتیاد

 

برای رسیدن به این اهداف نیاز به یک برنامه درمان خاص داریم بطور کلی درمان معتاد شامل دو مرحله است

مرحله اول دوره سم زادایی

مرحله دوم دوره توانبخشی

 

الف) مرحله اول

این مرحله بسته به نوع و مقدار ماده مصرفی وطول مدت اعتیاد بطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ روز طول می کشد و با وجودی که علائم خماری دراین مرحله برای فرد معتاد سخت وبرای دیگر افرادی که از معتاد مراقبت می کنند ممکن است ناراحت کننده باشد ولی خوشبختانه خطری از نظر مرگ و میرندارد.

 

ب) مرحله دوم

این مرحله مهمترین و حساس ترین زمان برای رسیدن به اهداف درمانی است که اگر در مراقبت از معتاد سهل انگاری صورت گیرد درمان بی نتیجه خواهد بود دراین مرحله بیشتر به علل و عواملی که باعث گرایش فرد به اعتیاد می شود توجه شده و عمدتا از درمان های غیر

دارویی مثل روان درمانی فردی ،گروهی، خانواده درمانی، مشاوره، کاردرمانی و درمانهای مذهبی و روحانی وحتی ورزش درمانی به منظور استمراردرمان و جلوگیری از باگشت مجدد به اعتیاد بهره گرفته می شود