مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

اعتياد چيست

اعتیاد چیست؟
 
 
بیماری اعتیاد
 
بخش اعتیاد به تشریح دلایلی اختصاص دارد که از لحاظ علمی ثابت می کند که اعتیاد به مواد نوعی بیماری محسوب می شود. مطالب این بخش توضیح می دهد که مصرف مواد مخدر چگونه باعث می شود تا جسم و روان فرد معتاد از حالت عادی و طبیعی خارج شود و اینکه پس از دچار شدن فرد به بیماری اعتیاد وی دیگربه تنهائی قدرت و توانائی کنترل یا قطع مصرف مواد را نخواهد داشت. گرچه اطلاعات ارائه شده در این بخش به اعتیاد به مواد مخدر مربوط می شود اما می تواند برای کسانی هم که از رفتارهای اعتیاد گونه در عذاب هستند مفید باشد چون طبیعت و الگوی پیشرفت و تشدید انواع بیماری اعتیاد شبیه یکدیگر است. ما امیدواریم با ارائه اطلاعات درباره جنبه های مختلف اعتیاد به شما برای شناخت و تشخیص اینکه آیا از بیماری اعتیاد رنج می برید یا نه و اینکه چگونه می توانید از بیماری اعتیاد بهبودی پیدا کنید کمک کنیم.
 
 برای درک بهتر جنبه های گوناگون بیماری اعتیاد، بخش مربوط به اعتیاد به قسمت های زیر تقسیم شده است: 

فهرست بخش بیماری اعتیاد

 

١- مقدمه بیماری اعتیاد

بخش بیماری اعتیاد به تشریح دلایلی اختصاص دارد که از لحاظ علمی ثابت می کند که اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری محسوب می شود. مطالب این بخش توضیح می دهد که مصرف مواد مخدر چگونه باعث می شود تا جسم و روان فرد معتاد از حالت عادی و طبیعی خارج شود و اینکه پس از مبتلا شدن فرد به بیماری اعتیاد وی دیگر به تنهائی قدرت و توانائی کنترل یا قطع مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد را نخواهد داشت. گرچه اطلاعات ارائه شده در این بخش به اعتیاد به مواد مخدر مربوط می شود اما می تواند برای کسانی هم که از اعتیادهای رفتاری مانند اعتیاد به روابط جنسی، اعتیاد به قمار بازی، اعتیاد به خوردن و… رنج می برند  مفید باشد چون طبیعت و الگوی پیشرفت و تشدید انواع مختلف بیماری اعتیاد شبیه به یکدیگر است. هدف ما ارائه اطلاعات درباره جنبه های مختلف اعتیاد، برای شناخت و تشخیص ابتلا به بیماری اعتیاد، و چگونگی بهبودی از این بیماری و ترک مصرف می باشد.

برای درک بهتر جنبه های گوناگون بیماری اعتیاد به مواد مخدر، این بخش به قسمت های زیر تقسیم شده است.

2- اعتیاد چیست؟

در این قسمت اطلاعات کلی لازم در مورد این که چرا اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری تلقی می شود و همچنین وجود دو نوع متفاوت از اعتیاد یعنی اعتیاد به مواد مصرفی و اعتیاد های رفتاری و نقاط تشابه این دو تشریح شده است.

 3-بیماری روانی

اعتیاد از جمله بیماری هائی است که بیش از هر چیز به مغز انسان آسیب رسانده و سیستم ارتباطی آن را مختل می سازد. در این قسمت، به بررسی چگونگی تغییر در افکار و اندیشه های یک  معتاد پس از پیشرفت بیماری اعتیاد پرداخته و به شرح علل خارج شدن فرد از حالت عادی و عدم توانایی کنترل اعتیاد خواهیم پرداخت.

 4-بیماری جسمی

در این قسمت، چگونگی خارج شدن ساختار و فعالیت مغز فرد معتاد از حالت عادی در پی پیشرفت بیماری اعتیاد تشریح شده است. سپس نشانه های وابستگی جسمی و تولرانس (مقاوم شدن بدن در برابر مواد مخدر) که نشانه غیرعادی بودن فعالیت جسم فرد معتاد است تشریح و یاد آور می شود که فرد معتاد از توانائی لازم برای قطع مصرف و ترک اعتیاد خود برخوردار نیست.

 5-عوامل اعتیاد

در این قسمت ویژگی های مختلف بیماری اعتیاد جهت پی بردن به ماهیت پیچیده آن بيان شده است. همچنين مشخص خواهد شد که  بهبودی و رهایی از چنگ این بیماری، جنبه های متفاوتی از زندگی یک فرد معتاد در عذاب را مورد توجه قرار می دهد.

6-علایم اعتیاد

در این قسمت اطلاعاتی در خصوص نشانه ها و علامت های ابتلا به بیماری اعتیاد آورده شده است. با استفاده از این اطلاعات افراد ممکن است بتوانند متوجه شوند که آیا  به بیماری اعتیاد مبتلا شده اند  یا خیر 

  7-معتادان مزمن

هرکسی که مواد مخدر مصرف می کند معتاد محسوب نمی شود. مصرف کنندگان مواد مخدر به سه دسته تقسیم می شوند ، و از این سه دسته تنها معتادان مزمن هستند که به بیماری اعتیاد مبتلا شده اند. این قسمت را مطالعه کنید تا متوجه شوید که آیا شما ویژگی های یک معتاد مزمن را دارید يا خير.

 8- چرخه اعتیاد

بیماری اعتیاد داری یک چرخه ویرانگر و باطل  است که مانع می شود تا فرد معتاد بتواند به تنهائی و با اراده شخصی خود از این بیماری رهايی پیدا کند. در این قسمت، با بهره گیری از تصاویر و نمودارها این سیکل اعتیاد باطل و بی انتها تشریح شده است تا شما بتوانید به این نکته پی ببرید که فرد معتاد برای ترک اعتیاد و بهبودی از آن به یک نیروی برتر نیاز دارد.

 9- تست اعتیاد

هيچ كس بهتر از خود فرد نمی تواند تشخیص دهد که به بیماری اعتیاد مبتلا شده است. پرسشنامه آزمایش اعتیاد شامل سوالاتی است که به شما کمک می کند تا از وضعیت مصرف خود آگاه شوید و تشخیص دهید که آیا دچار بیماری اعتیاد شده اید یا خیر.