مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

تماس با ما

آدرس : اسلامشهر ، شهرک قائمیه ، روبروی هنرستان مؤفقیان ، نبش کوچه 49 ، مرکز درمانی زعیم

02156490272 _ 02156490277 _ 02156490266